Οδηγίες Φόρτισης Μπαταριών Laptop

Η εσφαλμένη χρήση της μπαταρίας σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας, φωτιάς ή να οδηγήσει σε ατυχήματα.

Διαβάστε τις οδηγίες πριν την χρήση:

 1. Πριν την πρώτη χρήση, φορτίστε στον υπολογιστή σας την μπαταρία πλήρως στο 100%. Κατόπιν, αποφορτίστε την έως το 15% και φορτίστε την ξανά.
 2. Φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10οC& 30οC. Η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας είναι μεταξύ 0οC & 40oC.
 3. Hκαινούργια σας μπαταρία είναι τεχνολογίας Lithium –Ion και άρα δεν έχει το φαινόμενο της μνήμης. το να την εκφορτίζεται πλήρως, μπορεί να της δημιουργήσει πρόβλημα, διότι την φέρνει στα όρια της αντοχής της. Αντί αυτού η σωστή χρήση επιβάλλει να κάνετε περιοδικές εκφορτίσεις έως το 20%-30% και συχνές φορτίσεις.
 4. Η μπαταρία δεν πρέπει να μένει μόνιμα στην τροφοδοσία, αλλά να χρησιμοποιείτε όσο πιο συχνά γίνετε.
 5. Η μπαταρία μπορεί να αφαιρείται από τον υπολογιστή σας υπό προϋποθέσεις:
 • Αρχικά πρέπει να είναι 100% φορτισμένη
 • Η αφαίρεση μπορεί να γίνει στην περίπτωση που το CPUκαι ο σκληρός δίσκος ανεβάζει θερμοκρασία πάνω από τους 60oC (παιχνίδια, γραφικές και αρχιτεκτονικές επεξεργασίες κτλ.)
 • Η υψηλή θερμοκρασία είναι ο πιο σοβαρός λόγος μείωσης της ζωής της μπαταρίας.
 1. Αν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιείται την μπαταρία σας για χρονικό διάστημα περίπου 3 μηνών, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί κατ’ ελάχιστον στο 40% και να αποθηκευτεί σε όσο το δυνατόν πιο φρέσκο και ξερό περιβάλλον.
 2. Η θερμοκρασία είναι ο χειρότερος εχθρός της μπαταρίας, γι αυτό να μην αφήνετε τον υπολογιστή σας την καλοκαιρινή περίοδο στο αυτοκίνητο σας.
 3. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε ή προσπαθείτε να εισάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία. Επίσης μην εκθέσετε την μπαταρία σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.